2014 წლიდან მაიგოუს (myGO) მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ქართული ინტერნეტ სივრცის განვითარებაზე ზრუნვა და ამისთვის საჭირო ყველა ინსტრუმენტის შეთავაზება ონლაინ ბაზრის წარმომადგენლებისათვის.

უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა არის ჩვენი ბიზნეს პრაქტიკისა და პროდუქტის შეთავაზების საფუძველი;  ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენი მომხმარებლებისა და WIK.GE-ს ვიზიტორების პერსონალური ინფორმაციის დაცვაზე.  ჩვენი მიზანია ვიყოთ რაც შეიძლება გამჭვირვალე იმ მონაცემების შესახებ, რომლებსაც ვაგროვებთ, ვის ვუზიარებთ ამ მონაცემებს და როგორ გამოიყენება ეს მონაცემები.


ჩვენ მიერ შეგროვებული მონაცემები მოიცავს: მომხ. ინფორმაციას (სახელი, ელ. ფოსტა, ფიზიკური მისამართი, კომპანიის სახელი, ტელეფონის ნომერი, გეოგრაფიული მდებარეობა, გადახდის ინფორმაცია და ა.შ.),  (IP მისამართი, მოწყობილობის ინფორმაცია, სოციალური მედიის იდენტიფიკატორები და ა.შ.) და ინფორმაცია სხვა წყაროებიდან (საჯარო ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, ინფორმაცია რომელზეც თანხმობას აცხადებთ, რომ მოგვაწოდოს მესამე მხარეებმა და ა.შ.).


ეს ინფორმაცია გაზიარებულია შპს მაიგოუ-ს პროექტებთან, მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერებთან, საჭიროების შემთხვევაში იურიდიულ ან მარეგულირებელ ორგანოებთან.  ამ მონაცემთა გაზიარების მიზანი ფართო სპექტრია, სერვისებისა და შინაარსის მიწოდებიდან, ანგარიშის რეგისტრაციამდე, გადახდის დამუშავებამდე, ტექნიკურ მხარდაჭერამდე და სხვა.


ჩვენს კონფიდენციალურობის ნებისმიერ პრაქტიკასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნებისმიერ დროს მისამართზე: საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის #25, ტელ.ნომერი: +995 593 76 74 90, ელ.ფოსტა: info@mygo.ge