მადლობას გიხდით, რომ სარგებლობთ ჩვენი სერვისებით.

მნიშვნელოვანი იურიდიული პირობები, რომლებიც ვრცელდება ყველა მომხმარებელზე, რომელიც სტუმრობს ან იყენებს Wik.ge-ს სერვისებს.


იურიდიული ტერმინები შეიძლება დამღლელი იყოს წასაკითხად და ჩვენ შევეცადეთ ეს გამოცდილება უფრო სასიამოვნო გაგვეხადა. ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ info@wik.ge-ზე.


 1. ჩვენი მიზანი
 2. სამართლებრივი შეთანხმება
 3. მომხმარებლის ანგარიში
 4. თქვენი ვალდებულებები
 5. ინტელექტუალური საკუთრება
 6. კონფიდენციალურობა
 7. მომსახურების საფასური
 8. თანხის დაბრუნების გარანტია
 9. ანგარიშის გაუქმება
 10. ელექტრონული კომერცია
 11. მესამე მხარის მომსახურება
 12. საავტორო უფლებები
 13. გარანტიების უარყოფა
 14. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
 15. ცვლილებები და განახლებები
 16. მომხმარებელთა სერვისთან კონტაქტი


1. ჩვენი მიზანი

ჩვენი სერვისები, მომხმარებელს სთავაზობთ შესაძლებლობას მარტივად შექმნან ბიზნეს ვებ საიტები, ვირტუალური ბარათი (vCard), დააგენერირონ QR კოდები, შექმნან შეთავაზების მოთხოვნის ფორმები. ტექნიკური ცოდნისა და გამოცდილების გარეშე. ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ ფართო სერვისების ჩამონათვალს.

2014 წლიდან მაიგოუ-ს მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ქართული ინტერნეტ სივრცის განვითარებაზე ზრუნვა და ამისთვის საჭირო ყველა ინსტრუმენტის შეთავაზება ონლაინ ბაზრის წარმომადგენლებისათვის.2. სამართლებრივი შეთანხმება

Wik.ge-ის გამოყენების პირობები („ გამოყენების პირობები “),  დამატებით პირობებთან ერთად,  რომლებიც კონკრეტულად ეხება ჩვენს სერვისებს, რომლებიც წარმოდგენილია Wik.ge-ს ვებ საიტ(ებ)ზე. საიტის წესები და პირობები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე ან მომხმარებლზე, რომელიც იყენებს Wik.ge-ს სერვისებს.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Wik.ge-ს სერვისები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სრულად ეთანხმებით Wik.ge-ს პირობებს, თქვენ ადასტურებთ თქვენს ინფორმირებულ თანხმობას ამ პირობებზე. თუ არ ეთანხმებით წესებსა და Wik-ის პირობებს, დაუყოვნებლივ უნდა დატოვოთ Wik-ის ვებ საიტი და თავიდან აიცილოთ ან შეწყვიტოთ Wik სერვისების გამოყენება.

ჩვენი სერვისების გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩვენს  ვებ-საიტზე („კონფიდენციალურობის პოლიტიკა“).3. მომხმარებლის ანგარიში

Wik.ge-ს სერვისების წვდომისა და გამოყენების მიზნით, ჯერ უნდა დარეგისტრირდეთ და შექმნათ ანგარიში Wik.ge-ზე („მომხმარებლის ანგარიში“).

თუ ვინმეს თქვენს გარდა აქვს წვდომა თქვენს მომხმარებლის ანგარიშზე, მათ შეუძლიათ შეასრულონ თქვენთვის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ქმედება.

ყველა ასეთი აქტივობა ჩაითვლება, რომ მოხდა თქვენი სახელით.

ჩვენ მოგიწოდებთ, შეინახოთ თქვენი მომხმარებლის ანგარიშის მონაცემები კონფიდენციალურად და დაუშვათ ასეთი წვდომა მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ენდობით.

რადგან თქვენ იქნებით სრულად პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშით შესრულებულ ყველა აქტივობაზე.

თქვენ უნდა მიაწოდოთ Wik.ge-ს ზუსტი და სრული ინფორმაცია, სისტემაში რეგისტრაციის დროს.

მომხმარებლის ანგარიშის მფლობელობაზე დავის შემთხვევაში, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვსაზღვროთ მომხმარებლის ანგარიშის მფლობელობა ჩვენი გონივრული გადაწყვეტილების საფუძველზე, მიუხედავად იმისა, ჩატარდა თუ არა დამოუკიდებელი გამოძიება ჩვენს მიერ.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შევაჩეროთ მომხმარებლის ანგარიში, სანამ მხარეები, რომლებიც მფლობელობას ედავებიან, არ მიიღებენ გადაწყვეტილებას.4. თქვენი ვალდებულებები

მომხმარებელი ვალდებულია მიაწოდოს მომსახურებით სარგებლობისთვის აუცილებელი და სავალდებული პირადი ინფორმაცია.

მოახდინოს მომსახურების საფასურის გადახდა დადგენილ ვადაში.

მომსახურების მიმღებს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა რაიმე სახის ზიანზე ზარალსა თუ დანახარჯზე, საიტის არასანქცირებულ გამოყენებასთან რამე სახის კავშირის, შემთხვევაში ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევაჩეროთ ვებ-საიტის ფუნქციონირება.

მომსახურების მიმღები პასუხისმგებელია სატელეკომუნიკაციო და ინტერნეტ კავშირზე, რომელიც აუცილებელია მომსახურებით, სარგებლობისათვის და შესაბამისად Wik.ge არანაირ ვალდებულებას არ იღებს ზემოაღნიშნულ ტექნიკურ ხარვეზებზე.

აკრძალულია მომსახურების მიმღებმა მომსახურება გამოიყენოს ისეთი ინფორმაციის გავრცელებისთვის, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს, კანონმდებლობას და საქართველოს საერთაშრისო შეთანხმებებს.5. ინტელექტუალური საკუთრება

თქვენ ფლობთ ყველა ინტელექტუალურ საკუთრებას, რომელიც ეხება თქვენს მომხმარებლის კონტენტს და თქვენს მიერ შექმნილ ნებისმიერ სხვა მასალას.

საავტორო უფლებებით დაცული ნებისმიერი მასალის ან მისი ნებისმიერი სხვა შინაარსის ჩათვლით, რომელიც ექვემდებარება ან შეიძლება დაექვემდებაროს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს ნებისმიერი მოქმედი კანონით Wik.ge იტოვებს უფლებას შეაჩეროს მომსახურება.6. კონფიდენციალურობა

უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა არის ჩვენი ბიზნეს პრაქტიკისა და პროდუქტის შეთავაზების საფუძველი;  ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენი მომხმარებლებისა და WIK.GE-ს ვიზიტორების პერსონალური ინფორმაციის დაცვაზე.  ჩვენი მიზანია ვიყოთ რაც შეიძლება გამჭვირვალე იმ მონაცემების შესახებ, რომლებსაც ვაგროვებთ, ვის ვუზიარებთ ამ მონაცემებს და როგორ გამოიყენება ეს მონაცემები. 

დაწვრილებით კონფიდენციალურობა პირობები იხილეთ აქ7. მომსახურების საფასური

Wik.ge იტოვებს უფლებას შეცვალოს თავისი საკომისიოები ნებისმიერ დროს.

მომხმარებელი ვალდებულია მოახდინოს მომსახურების საფასურის გადახდა დადგენილ ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მომხმარებელს შეეზღუდება სერვისის გამოყენება.8. თანხის დაბრუნების გარანტია

თუ თქვენ ბრძანდებით WIK.GE აქტიური ანგარიშის მფლობელი შეძენიდან თოთხმეტი (14) დღის განმავლობაში, შეგიძლიათ მიიღოთ სრული თანხის ანაზღაურება, გადახდილი ყველა ძირითადი საკომისიოს ჩათვლით.

დაწვრილებით თანხის დაბრუნების პოლიტიკა იხილეთ აქ.9. ანგარიშის გაუქმება

თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ Wik.ge-ს სერვისების გამოყენება და მოითხოვოთ თქვენი მომხმარებლის ანგარიშის გაუქმება ნებისმიერ დროს. გაუქმების ძალაში შესული თარიღი და დრო იქნება თარიღი და დრო, როდესაც თქვენ დაასრულეთ Wik-ს მომსახურების პროცესი, ხოლო მომსახურების გამოწერის პერიოდის ბოლოს.

Wik-ის რომელიმე პირობის შეუსრულებლობა ანიჭებს Wik-ს უფლებას შეაჩეროს ან გააუქმოს თქვენი მომხმარებლის ანგარიში.10. ელექტრონული კომერცია

ელექტრონული კომერციის მომსახურება მზადების პროცესშია. (ინფორმაცია განახლდება, როდესაც Wik.ge შესთავაზებს მომხმარებლებს ელ.კომერციის მომსახურებას)11. მესამე მხარის მომსახურება

Wik.ge-ს სერვისები საშუალებას გაძლევთ ჩაერთოთ და გამოიყენოთ მესამე მხარის გარკვეული სერვისები, პროდუქტები და ინსტრუმენტები, თქვენი მომხმარებლის პლატფორმისა და თქვენი საერთო მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად.

Wik.ge არ იქნება მხარე და არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენსა და მესამე მხარის ნებისმიერ სერვისს შორის ნებისმიერი ურთიერთქმედების ან ტრანზაქციის მონიტორინგზე.12. საავტორო უფლებები

თუ ფიქრობთ, რომ მომხმარებელი ან მესამე მხარის რომელიმე სერვისი არასათანადოდ მოიქცა ან სხვაგვარად გამოიყენა Wik.ge-ს მომსახურება, გთხოვთ, დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოთ ასეთი მომხმარებლის ან/და მესამე მხარის სერვისის შესახებ  ელ.ფოსტის საშუალებით info@wik.ge.

Wik.ge მოქმედებს ციფრული საავტორო უფლებების აქტის („DMCA“) შესაბამისად.

თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ნამუშევარი დაკოპირებულია ან სხვაგვარად იქნა გამოყენებული საავტორო უფლებების დარღვევაში, შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ ასეთი დარღვევის შესახებ ელ.ფოსტის საშუალებით info@wik.ge.13. გარანტიების უარყოფა

ჩვენ ვთავაზობთ Wik.ge-ს მომსახურებებს, რაიმე სახის გარანტიის გარეშე.

Wik.ge-ს შეუძლია, თავისი შეხედულებისამებრ (თუმცა არ აქვს ამის ვალდებულება), დააკვირდეს და/ან დაარედაქტიროს ნებისმიერი მომხმარებლის ვებ საიტი და/ან ვებ საიტის კონტენტი, ნებისმიერ დროს, გაფრთხილებით ან მის გარეშე.

Wik.ge არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს მომხმარებლის კონტენტის „გამომქვეყნებლად“, არანაირად არ ადასტურებს კონტენტს და არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლის ნებისმიერი ატვირთული და გამოქვეყნებული კონტენტის მიმართ.14. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

კანონით ნებადართული ყველა იურისდიქციის ფარგლებში, Wik.ge მისი დირექტორები, თანამშრომლები არ არიან პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე რაიმე პირდაპირი, ირიბი, შემთხვევითი, სპეციალური, სადამსჯელო, სამაგალითო ან თანმიმდევრული ზიანისთვის. რაც არ უნდა იყოს, მათ შორის ნებისმიერი ზიანი, რომელიც გამოწვეულია, შეცდომებით, შეცდომით ან უზუსტობებით ან რაიმე შინაარსით; ნებისმიერი პირადი დაზიანება ან ქონების დაზიანება, რომელიც დაკავშირებულია Wik.ge მომსახურების გამოყენებასთან; ნებისმიერი არაავტორიზებული წვდომა ან გამოყენება ჩვენს სერვერებზე და/ან ნებისმიერ პერსონალურ ინფორმაციას და/ან მასში შენახულ სხვა ინფორმაციას; ნებისმიერი შეფერხება ან გადაცემის შეწყვეტა Wik.ge-ს სერვისებზე ან მის გარეთ; Wik.ge-ს მომსახურების მეშვეობით გამოქვეყნებული, ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი, გადაცემული ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი ნებისმიერი კონტენტის ან მომხმარებლის კონტენტის გამოყენება ან ჩვენება;15. ცვლილებები და განახლებები

Wik.ge იტოვებს უფლებას შეცვალოს, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს Wik-ის რომელიმე სერვისი (ან მისი ნებისმიერი მახასიათებელი, ან მასზე მოქმედი ფასები) და/ან გააუქმოს თქვენი წვდომა Wik.ge-ს ნებისმიერ სერვისზე (მათ შორის, თქვენ მიერ შექმნილი ნებისმიერი მასალის წაშლასთან დაკავშირებით. Wik სერვისებთან) რაიმე მიზეზით და/ან შეცვალოს Wik-ის რომელიმე პირობა წინასწარი გაფრთხილებით ან მის გარეშე - ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი გზით. თქვენ ეთანხმებით, რომ Wik არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენ ან მესამე მხარის წინაშე ამ Wik სერვისების რაიმე სახის მოდიფიკაციის, შეჩერების ან შეწყვეტისთვის. 16. მომხმარებელთა სერვისთან კონტაქტი

ჩვენს მომხმარებელთა სერვისთან დასაკავშირებლად გამოიყენეთ შემდეგი ინფორმაცია:

https://wik.ge/contact